Texter

Reberg, M. (2020) “Besökaren” i Hälsingesagor, Fåglar förlag. (under publicering)

Reberg, M. (2019) “Exploring the possibilities with shared spreadsheets in gathering and analyzing information on the usage of study rooms in a university library.” (under publicering)

Reberg, M. och Sjöqvist, M. (2018) “How technological and social imperatives influence the implementation of a so-called knowledge management system in a learning support services organization” i EDULearn18 Proceedings. The 10th annual International Conference on Education and New Learning Technologies, Palma de Mallorca, IATED.

Reberg, M. (2018) Projektet Infrastrukturen UB, Universitetsbibliotekets rapportserie, Sundsvall. (under publicering)

Reberg, M. (2018) Rekommendationer för Universitetsbibliotekets internkommunikation, Universitetsbibliotekets rapportserie, Sundsvall. (under publicering)

Reberg, M. (2018) Utvecklingen av det responsiva gränssnittet för Mittuniversitetets Studentportal. Arbetet med implementeringen av e-campus-projektets integrerade studentwebb 2013-2015, Skrifter från Mittuniversitetets bibliotek nr. 2, Sundsvall.

Reberg, M. (2017) “En eländig dag på Betelgeuse IV” i Olsson, J. (red.) Efter slutet, Catahya, Vallentuna.

Reberg, M. (2016) “The E-campus-project – the transformation of a student administrative tool into a personal learning environment” i Moreira, A., Szűcs, T. A. & Mázár, I. (eds.) Re-Imagining Learning Environments. Proceedings of the European Distance and E-Learning Network 2016 Annual Conference, Budapest, EDEN.

Reberg, M. (2016) “Rum för lärande, rum för ordning” i Tidskriften bis, nr. 2/2016, Karlstad.

Reberg, M. (2015) “Stela leder” i Nyman, A. (red.) Steampunksagor – berättelser från en svunnen framtid, Whip media, Helsingborg.

Reberg, M. (2014) ”Två brobyggare” i ePROVINS – den norrländska litteraturens nättidskrift, Umeå.

Reberg, M. (2014) ”Vid gränsen” i Gorgon Magazine, nr. 6, Nässjö.

Reberg, M. (2012) ”Räds inte det digitala biblioteket – bädda in!” i Tidskriften bis, nr. 4/2012, Karlstad.

Reberg, M. (2012) ”Batman – eller Usain Bolt?” i Hudiksvalls Tidning, Ljusdals Posten, Ljusnan och Söderhamns Kuriren (sampublicering inom Hälsingetidningar AB), 2012-08-08.

Reberg, M. (2011) ”Biblioteket och den politiska anatomin” i Tidskriften bis, nr. 3/2011, Karlstad.

Reberg, M. (2011) ”Vinter, vindkraft och visuell kommunikation” i Länstidningen Jämtland, 2011-08-17.

Reberg, M. (2011) ”Melodifestivalen och reklamen för kommunerna” i Sundsvalls Tidning, 2011-03-11.

Reberg, M. (2011) ”Vaccin mot propaganda” i Dala-Demokraten, 2011-02-09.

Reberg, M. (2011) ”Samhällsinformation – Svenska kyrkan ’utnyttjar’ Posten” i HumanistInfo, nr. 13:1, Stockholm.

Reberg, M. (2010) ”Snabbare och snabbare” i Hudiksvalls Tidning, Ljusdals Posten, Ljusnan och Söderhamns Kuriren (sampublicering i Hälsinglands Tidningar), 2010-11-05.

Reberg, M. (2004) ”Mediekonvergens, digitala bilder och Vilém Flusser” i TfL. Tidskrift för litteraturvetenskap, nr. 33:2, Stockholm.

Reberg, M. (2004) ”När medier konvergerar” i Akka. Tidskrift för kultur och lärande, nr. 6:1, Falun.

Reberg, M. (1998) ”Lokala medier och elektronisk publicering” i Hedman, L. (red.) Pressen på Internet, working paper series 1, institutionen för informationsvetenskap, Uppsala.

[…]