Blixt Gordon

Flash/Blixt Gordon anses vara en av de stilbildande ikonerna inom science fiction-genren. Redan 1934 publicerades Flash Gordon i amerikansk dagspress och några år senare gjorde rymdhjälten sin debut på svenska. Från 1938 var Blixt Gordon ett återkommande inslag i tidningen Levande livet, och sedan 1950-talet i Fantomen med flera andra tidningar.

Alex Raymonds serieskapelse var på intet sätt den förste rymdhjälten i serieformatet. Buck Rogers var en föregångare och Edgar Burroughs (Tarzans skapare) berättelser om John Carters äventyr på Mars en tydlig inspirationskälla. Blixt Gordon rörde sig i fantasirika världar och Raymonds väl utvecklade känsla för anatomi och rörelse gav serien en för tiden särskild actionprägel. Blixt Gordon blev i sin tur en inspirationskälla för Eugen Semitjovs svenske rymdhjälte Allan Kämpe.

Som serietidning under eget namn har Blixt Gordon lanserats i Sverige av tre olika förlag: Formatic, Semic och Red clown. Några album och samlingsvolymer har även getts ut. Bland annat innehållande äventyr av upphovsmannen Alex Raymond men även av den senare tongivande tecknaren Dan Barry. Nedan visas omslag till titlar i min samling.

Blixt Gordon 1962-1964

 

Blixt Gordon 1967 – 1969

 

Blixt Gordon 1973- 1974

 

Blixt Gordon album