Pedagogisk meritportfölj

Jag heter Mikael Reberg och har en bakgrund bland annat som kursledare i privata näringslivet, som datorpedagog, som universitetslärare i Medie- och kommunikationsvetenskap, som pedagogisk utvecklare och samordnare av olika former av lärandestöd med mera. För närvarande arbetar jag vid Studiemiljö och kommunikation, en avdelning inom universitetsbiblioteket vid Mittuniversitetet i Sundsvall.

Portföljen fungerar dels som ett arkiv där jag samlar information om aktiviteter inom lärande över tid. Dels fungerar den som ett redskap för att kontinuerligt reflektera över min utveckling inom lärande.

Materialet är ordnat under följande rubriker (se även menyalternativen till höger):

 

  • Resumé – kortfattad sammanställning över anställningar, projekt, undervisning och kursansvar samt egen utbildning inom lärande.
  • Pedagogik – redogörelser för min pedagogiska grundsyn respektive praktiska vägval i arbetet med högskoleutbildningar.
  • Erfarenhet – förteckningar över kurser där jag undervisat och andra aktiviteter inom lärande.
  • Blogg – löpande inlägg om lärande, anteckningar från konferenser och seminarier mm.

Lämna gärna kommentarer om de olika inslagen, jag ser gärna en dialog kring innehållet. Observera att portföljen fokuserar pedagogik och lärande. Den ska därför inte likställas med min meritförteckning eller CV där även andra aspekter av mitt yrkesliv behandlas.