Erfarenhet

Här finns förteckningar över aktiviteter inom lärande över tid tillsammans med exempel på material som jag producerat.

 

 

Dels förtecknas här aktiviteter från 2011 och framåt. Där redovisas sådana aktiviteter och utvecklingsprojekt inom lärandestöd (och e-lärande) som jag arbetat med som koordinator vid Lärande- och resurscentrum, Mittuniversitetet.

Dels förtecknas här aktiviteter från 2000 och framåt. Där redovisas högskolekurser vid olika lärosäten där jag på olika sätt varit involverad i utveckling och genomförande. I några fall finns exempel på kursplaner, övningsuppgifter, examination och kursvärderingar med mera tillgängligt. Det gäller främst kurser där jag varit kursansvarig.