Pedagogik

Här presenterar jag min grundsyn på, och hur jag arbetar med, utbildning och lärande. Två texter finns tillgängliga efter inloggning:

 

 

Texten om min pedagogiska grundsyn är ett principiellt resonemang om hur jag ser på lärande i högskoleutbildning. I texten om pedagogisk verksamhet resonerar jag om praktiska didaktiska vägval. Det vill säga hur jag arbetar för att uppnå lärande i kurser, och vad jag önskar utveckla (metoder, kompetens) för att utveckla lärandet. Sammantaget utgör dessa beskrivningar min pedagogiska profil.

Min pedagogiska profil färgas även av det ämnesmässiga innehåll som jag avsett bearbeta tillsammans med studenter och deltagare i mina kurser. Resonemangen utgår främst från erfarenheter och ställningstaganden i campusutbildning vid olika lärosäten som verksam i ämnet Medie- och kommunikationsvetenskap. I viss mån tar jag även upp e-lärande, ett område som tagit allt större plats i mitt arbete under senare år.

För att öka överskådligheten i texterna har jag begränsat antalet kompletterande dokument och resurser som ska exemplifiera och illustrera resonemangen. Hänvisningar till kursplaner, kurs-pm, seminarieuppgifter och annat material hämtas därför främst från ett mindre antal kurser. Det vidare spannet kurser och aktiviteter som jag arbetat med framgår under Resumé, och utförligare under Erfarenhet.